Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megszüntette a GVH az OFFI ellen indított vizsgálatát

A Gazdasági Versenyhivatal az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított eljárását megszüntette, ugyanakkor versenypártolási javaslattal élt a jogalkotó felé.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásában azt vizsgálta, hogy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) a hiteles fordítás elkészítésének és az ügyfelek által készített fordítások hiteles lektorálásának árát indokolatlanul magas mértékben állapította-e meg, megsértve ezáltal a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés versenytörvényben megfogalmazott tilalmát.

Az eljárás tárgyát képező hiteles fordítási és fordításhitelesítési tevékenység a magyar illetve idegen nyelvű iratok, okiratok és a róluk készült fordítások egyezőségét, annak tanúsítását szolgálja, általában hatósági vagy bírósági eljárásokban történő felhasználás céljából. Ilyen szolgáltatásokat - szűk körű kivételtől eltekintve - hazánkban csak az OFFI nyújthat, ennek ellenére működését részletesen egyetlen jogszabály sem szabályozza.

A vizsgálat során a GVH megállapította, hogy az OFFI a hiteles fordítási szolgáltatását a -kereskedelmi- jellegű fordítások piacán kialakult árszintnél magasabb díj ellenében végzi, azonban az OFFI tevékenységének jellegzetességeire tekintettel díjai a GVH szerint nem vethetők össze közvetlenül az egyéb piaci szereplők által alkalmazott árakkal. Az OFFI jogszabályon alapuló szolgáltatásának nyújtása során ugyanis olyan feladatokat is ellát (pl. ellátási kötelezettség, országos fiókhálózat fenntartása), amelyek miatt az OFFI magasabb költségekkel szembesülhet, mint más fordítók vagy fordítóirodák. A magasabb költségek pedig indokolhatják a magasabb ár alkalmazását, ennek megítéléséhez azonban nem állt a GVH rendelkezésére elegendő információ, mivel a jogszabályok nem határozzák meg pontosan az OFFI által elvégzendő tevékenységeket, továbbá mivel megfelelő részletezettségű, e célt szolgáló nyilvántartások hiányában a többletköltségek számszerűsítése sem volt lehetséges.

A GVH a más által készített fordítások OFFI általi hitelesítése kapcsán is hasonló következtetésekre jutott. Bár megállapítható volt, hogy az OFFI drágábban lektorálja a mások által készített fordításokat, mint a saját maga által fordított szövegeket, e különbség - legalább részben - ugyancsak indokolhatónak tűnt, hiszen a -külső- fordítások minősége eltérhet a saját, -belső- fordításokétól. Az emiatt felmerülő, indokolt többletköltségek számszerűsítése azonban a fentebb már jelzett okok miatt ugyancsak nem volt megvalósítható.

A Gazdasági Versenyhivatal a hiteles fordítási és a fordításhitelesítési tevékenység árképzése kapcsán folytatott eljárását a fentiekre tekintettel megszüntette, mivel az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem volt megállapítható a jogsértés és az eljárás további folytatásától sem várható eredmény.

Az eljárásban feltárt tények alapján a GVH ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy szükséges lehet a hiteles fordítási és fordításhitelesítési tevékenységek szabályozásának pontosítása, továbbá az ellátandó feladatok tartalmának, jellegének, kereteinek és feltételeinek tisztázása, amire döntésében felhívta a jogalkotó figyelmét.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-111/2010.

Budapest, 2013. május 30.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu