Nyomtatható verzió PDF formátumban

Döntött a GVH a kábelszövetségek ügyében

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) és a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSZ) műsorterjesztési mintaszerződései versenykorlátozó kikötéseket tartalmaztak. A GVH ezért összesen 11.000.000 Ft bírságot szabott ki a szövetségekre.

A Gazdasági Versenyhivatal eljárásában a két kábelszövetség - egyes műsorszolgáltatókkal egyeztetett, a tagok által a csatornákkal megkötendő egyedi műsorterjesztési megállapodások alapjául szolgáló - műsorelosztási mintaszerződéseinek feltételeit, illetve a szövetségek 2005-2009 közötti tagfelvételi gyakorlatát vizsgálta.

A GVH vizsgálata szerint a szövetségek mintaszerződéseikben olyan kedvezményeket biztosítanak a szövetségi tagoknak, amelyből a szövetség(ek)en kívüli műsorterjesztők nem részesülhetnek. A vizsgált kikötések meghatározták továbbá a műsorszolgáltatók által a szövetség(ek)en kívüli szolgáltatókkal szemben érvényesíthető díjakat is, azáltal, hogy a tagságon kívüli műsorelosztók által fizetendő díjhoz kötötték a szövetségi kedvezmény mértékét. A mintaszerződések ezen kikötései az elérhető csatornák terjesztési feltételeinek többségét érintik, azonban a kikötéseket a műsorszolgáltatók nem mindig vagy nem feltétlenül teljes körűen alkalmazták.

A GVH megállapította, hogy a mintaszerződéseknek a szövetségi tagok számára kizárólagos kedvezményt biztosító rendelkezései versenykorlátozó hatás kifejtésére alkalmasak, a szövetség(ek)en kívüli műsorterjesztők felé érvényesített árakat közvetve rögzítő rendelkezései pedig versenykorlátozó célúak voltak. A GVH megállapította továbbá, hogy a kedvezmények számottevő költség-hátrányt (átlagosan 4-5%) is okozhattak a szövetség(ek)en kívüli műsorterjesztőknek a szövetségi tagokhoz képest, ami közvetve hozzájárulhat a verseny gyengüléséhez, a szövetség(ek)en kívüli terjesztők csatornakínálatának szűküléséhez, fejlesztési forrásaik csökkenéséhez.

A Gazdasági Versenyhivatal a két szövetség magatartását - mint vállalkozások társulásának versenykorlátozó célú, illetve hatású kikötések alkalmazására vonatkozó döntését, ami az egyes, kifogásolt kikötéseket tartalmazó mintaszerződések jóváhagyása, általában a szövetség általi ellenjegyzése útján valósult meg - külön-külön jogsértőnek minősítette. A szövetségek jogsértő magatartásáért a Magyar Kábelkommunikációs Szövetséget 8.000.000 Ft, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetséget pedig 3.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A GVH vizsgálta továbbá a két kábelszövetség tagfelvételi gyakorlatát is, mellyel kapcsolatban arra a megállapításra jutott - az európai joggyakorlat alapján -, hogy a versenykorlátozás megállapíthatóságának feltétele, hogy a kizárás egy jelentős piaci erejű szervezet részéről valósuljon meg. Ez azonban arra tekintettel, hogy két kábelszövetség van, amelyek hasonló mintaszerződéseket és hasonló kedvezményeket biztosítanak tagjaiknak, nagyrészt azonos műsorszolgáltatói kör tekintetében, jelen esetben nem feltétlenül állt fenn, továbbá az eljárásban csak részben sikerült feltárni a szövetségek tagfelvételi gyakorlatának körülményeit, s a két szövetség közötti megállapodás, összehangolt magatartás megállapításához sem állt a GVH rendelkezésére elegendő bizonyíték. Mindezek alapján a hivatal e magatartás tekintetében megszüntette az eljárást.

A GVH a két szövetség közötti, a mintaszerződésekkel kapcsolatos feltételezett megállapodás/összehangolt magatartás vonatkozásában is az eljárás megszüntetése mellett döntött, mivel nem lehetett kellő megalapozottsággal alátámasztani, hogy a mintaszerződések vizsgált kikötéseinek hasonlóságára nincs más ésszerű magyarázat, mint a szövetségek közötti összehangolt magatartás.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-151/2009.

Budapest, 2013. szeptember 4.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu