Nyomtatható verzió PDF formátumban

Van tere a versenykultúra fejlődésének

Miközben a magyar vállalkozások számára kiemelten fontos, hogy tisztában legyenek a gazdasági versennyel kapcsolatos ismeretekkel, a versenyszabályokkal, illetve a reklámozás szabályaival, a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának (GVH VKK) egy tavalyi felméréséből az derül ki, van még teendője e tekintetben mind a cégeknek, mind az őket tömörítő szakmai szervezeteknek, mind a szabályozói, ellenőrzői oldalnak. Ennek szellemében, és a versenykultúra fejlesztése érdekében a GVH VKK együttműködési megállapodást köt a Joint Venture Szövetséggel (JVSZ), amely a rendelkezésére álló eszközök és információk alapján támogatja a GVH ez irányú tevékenységét.

A GVH VKK a tavalyi évben közvélemény kutatásban mérte fel a vállalkozások körében a gazdasági versennyel, a versenyszabályokkal, és a reklámszabályokkal kapcsolatos ismereteket, a kutatás eredményei alapján pedig elhatározta, hogy versenykultúra fejlesztő-terjesztő tevékenysége keretében széles körű ismeretterjesztő, tájékoztató kampányt ("Megfelelési kampány") indít ezen ismeretek növelése és végső soron a versenyszabályok betartásának előmozdítása, megkönnyítése érdekében.

A magyarországi versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztésének és terjesztésének letéteményeseként a GVH VKK egyik legfontosabb feladata a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint az ismeretek szélesítése a versenypolitikával, versenyszabályokkal kapcsolatban.

Nem meglepő, hogy ezen feladatokhoz és értékrendhez teljes mellszélességgel tud csatlakozni a legnagyobb magyar és külföldi cégeket és vállalatokat, éppúgy mint KKV-kat tömörítő Joint Venture Szövetség (JVSZ), amelynek feladata, hogy működésével elősegítse a gazdaság fejlődését és szerveződését, előmozdítsa a gazdálkodó szervezetek tisztességes piaci magatartását, ugyanakkor megfelelő keretek között érvényesítse a gazdasági tevékenységet folytató tagjainak általános, együttes érdekeit. Szendrey Silvia, a JVSZ ügyvezető igazgatója az együttműködés kapcsán elmondta:

"A JVSZ számára rendkívül fontos, hogy a megfelelő versenykultúra minél szélesebb körben terjedjen el a vállalkozások körében, másrészt aktív részvételt vállal abban, hogy jogszabály véleményezéseken keresztül megfelelő, gyakorlat orientált betartható jogszabályok jöjjenek létre."

A GVH VKK részéről a megállapodást aláíró Tevanné dr. Südi Annamária főtitkár kiemelte: "A versenyjogi megfelelés egyfajta szemlélet: a gazdasági versenyre vonatkozó jogszabályok és normák vállalati gyakorlatba ültetését és követését jelenti." "A versenyhivatal célja a tájékoztatással, hogy a vállalkozások minél pontosabb képet kapjanak arról, hogy milyen versenyjogi szabályoknak kell megfelelniük. Emellett a versenyjogi megfelelés szemléletének elmélyítését is kiemelt feladatának tekinti a hivatal. Minél többen versenyeznek tisztán, annál többet nyer egyszerre valamennyi vállalat és az egész magyar gazdaság." - tette hozzá.

A JVSZ az együttműködés keretében támogatja a GVH VKK céljainak megvalósítását, hozzájárulva ahhoz, hogy a GVH VKK információközvetítő tevékenysége intenzívebbé váljon, miközben a GVH VKK az együttműködés keretében támogatja a JVSZ jogszabályok betartása mellett végzett szakmai tevékenységét.

További információ

Joint Venture Szövetség

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) Magyarország egyik legrégebbi, hazai és külföldi vállalatokat tömörítő érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. Elsődleges célja, hogy a mindenkori gazdaságpolitikai párbeszédben való tevékeny részvétel által hozzájáruljon a kedvezőbb, befogadóbb befektetési környezetet kialakulásához. A szövetség 14 szakbizottsága révén rendszeresen fejti ki álláspontját, tesz javaslatokat, véleményez jogszabálytervezeteket a legkülönfélébb szakmai témákban. Döntéshozói megkeresések által és aktív kezdeményezőként egyaránt arra törekszik, hogy megszerzett tapasztalatait sikeresen át tudja adni, megcélozva a gazdaság minél előnyösebb jogszabályi és adminisztrációs környezetének megteremtését. A szövetségnek valamennyi Magyarországon bejegyzett vállalat tagja lehet, a jelenleg 249 tagot számláló szervezet elnöki tisztjét 2012 óta Chris Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója tölti be.

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ

A GVH-nak a verseny szabadságával kapcsolatos szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, illetve nem a legjobb eredményt adja, elősegítse a versenyt megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását. A GVH verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és a hatáskörébe tartozó más törvényi rendelkezések, valamint az európai uniós versenyjog szabályait. Versenypártolás keretében a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket; illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével, valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztésével hozzájárul a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztéséhez.

További tájékoztatás:

Szendrey Silvia , ügyvezető igazgató jvsz@jointventure.hu

Varga Veronika , JVSZ PR felelős veronika.varga@extremenet.hu

Gondolovics Katalin , sajtószóvivő GONDOLOVICS.Katalin@gvh.hu