A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az Első Magyar Karbongazdálkodási Kft. (EMK)megtévesztő tájékoztatást adott tevékenységének minisztériumi Jóváhagyó Nyilatkozatra hivatkozással történő népszerűsítése során, továbbá megalapozatlanul ígérte a projektpartnereknek, hogy az általuk vállalt talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási gyakorlat megvalósításához kapcsolódó többletköltségek ellentételezését az emisszió megtakarítás piaci értékesítésének pénzügyi fedezetéből biztosítja számukra. A jogsértés elkövetéséért 1.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A globális szén-dioxid kereskedelem működését az 1997-ben elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv alapozta meg. Magyarország kizárólag a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban jogosult együttes végrehajtási projektekben való részvételre. A Kiotói Jegyzőkönyv alapján az ilyen típusú projektek ún. ERU (Emission Reduction Unit, kibocsátás-csökkentési egység) karbon krediteket hozhattak létre, amennyiben sikeresen teljesítették a szigorúan szabályozott hazai és nemzetközi jogszabályi feltételeket. A hatályos hazai jogszabályi környezetnek megfelelően a Magyar Állam által elismert együttes végrehajtási projekt csak 2012. december 31-ig működhetett. Ha a tevékenység a maga fizikai valójában ezt követően folytatódott is, az már nem tekinthető együttes végrehajtási projektnek a hatályos magyar szabályozás alapján.

Az EMK által szervezett projekt lényege, hogy a fenntartható mezőgazdasági technológia alkalmazásán túl a program megvalósítása révén csökkentett üvegházhatású gáz (ÜHG)-kibocsátás piacosítható, azaz karbonkreditek formájában eladható, ugyanakkor az állami piacon az együttes végrehajtási projekt csak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiállított Jóváhagyó Nyilatkozat birtokában működhetett, amellyel az EMK 2013. január 1-jétől nem rendelkezett.

A GVH megállapította, hogy az EMK főként a http://karbonprogram.hu/ oldalon megjelenő honlapi kommunikációja, valamint egyéb módon a partnercégekhez, gazdálkodókhoz eljuttatott tájékoztatása jogsértő volt, ugyanis az EMK

  • 2013 januárja és augusztusa közötti kommunikációjában egyáltalán nem jelezte a partnerei felé, hogy az állami piacon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogató Nyilatkozata nem teszi alkalmassá kibocsátás csökkentési egységek létrehozására, hitelesítésére, megvételére, illetve átadására, valamint

  • elhallgatta a partnerei elől, hogy minisztériumi Jóváhagyó Nyilatkozattal 2013. január 1-je után nem rendelkezett, holott a projekt az államközi piacon e nélkül nem működhetett,

  • megalapozatlan tájékoztatást adott a projektpartnereknek arról, hogy az állami karbonprogram révén az általuk vállalt talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási gyakorlat megvalósításához kapcsolódó többletköltségek ellentételezését az emisszió megtakarítás piaci értékesítésének pénzügyi fedezetéből biztosítja számukra.

A GVH a bírság kiszabásakor az EMK 2013. évi nettó árbevételéből indult ki.

Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

  • a kommunikáció hatására az EMK számos projektpartnerrel kötött szerződést,

  • a jogsértés hatása időben elhúzódó, a közzétett tájékoztatásban bízva a projektpartnerek az EMK-val öt mezőgazdasági évre szóló megállapodásokat kötöttek,

  • az EMK olyan körülmények között folytatott kifogásolható kommunikációs gyakorlatot, hogy a partnereinek nehezen lehetett információkat gyűjteni akár az államközi, akár az önkéntes kvótapiac működésével kapcsolatban, valamint az EMK részére kiállított minisztériumi dokumentumok érvényessége és joghatásai vonatkozásában.

Enyhítő körülményként értékelte a GVH, hogy a karbonprogram környezetvédelmi célokat szolgál.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/82/2013.

Budapest, 2015. január 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban