A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elkészítette az online szálláshelyfoglalás piacának vizsgálatáról szóló jelentését. A GVH idén nem tervez beavatkozást a piacon a vizsgálat ideje alatt történt pozitív változtatások miatt, de az Európai Versenyhálózat Monitoring munkacsoportjának tagjaként továbbra is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat.

A GVH 2013 nyarán indított ágazati vizsgálatot az online szálláshelyfoglalás piacán, mert az online szállásközvetítők szerződéses gyakorlatában olyan körülményeket azonosított, amelyek korlátozott versenyre utaltak az ugyanazon szállodai szobákat kínáló utazási irodák/szállásfoglalási portálok között.

Az ágazati vizsgálat középpontjában a szálláshelyek online szállásközvetítőkkel kötött megállapodásaiban található ún. árparitás kikötés állt, amely a nemzetközi és a nagyobb hazai szállásközvetítők szerződéseiben is megjelent. E kikötés szerint a szálláshely vállalja, hogy más értékesítési csatornán keresztül nem értékesíti szobáit az online szállásközvetítőnek megadottnál alacsonyabb áron.

Az online közvetítők szerint a paritásos kikötések alkalmazása befektetésük védelmét szolgálja. Tekintettel arra, hogy e közvetítői tevékenység során szolgáltatott szállásinformáció jelentős része (keresés, összehasonlítás, képek, vélemények megtekintése) ingyenes és a foglalás nélkül is hozzáférhető, így a közvetítők informatikai rendszerekbe történő befektetése könnyen kihasználható (potyautazás).

Az ágazati vizsgálat megállapításai szerint az árparitás haszna a keresési idő csökkenése volt a fogyasztók számára. Az árparitás azonban inkább negatív hatást gyakorolt a szálláshelyekre, amelyek elsősorban akkor tehetnének szert magasabb profitra, ha kedvezőbb áron értékesíthetnének saját értékesítési csatornáikon, illetve az alacsonyabb jutalékszintet alkalmazó platformokon.

A GVH piackutatást is rendelt a piac fogyasztói oldalának jobb megismerésére. A kutatás célja a magyarországi fogyasztók utazásokkal kapcsolatos preferenciáinak megértése, a szállásközvetítő oldalak súlyának és szerepének meghatározása, valamint a magyarországi utazók szokásainak feltérképezése volt a szállásközvetítő oldalak használatakor.

A GVH úgy ítélte meg, hogy átláthatóbbá vált a szálláspiac az online szállásközvetítők megjelenésével, mert számos szálláshely-ajánlat összehasonlíthatóvá vált akár egyetlen közvetítő oldalán. Így ugyan nőtt a szálláshelyek közötti árverseny és a szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága is, azonban hiányzott az érdemi árverseny az egyes szállásközvetítők között, és a szálláshelyek árai lényegében azonosak voltak minden értékesítési csatornán az ágazati vizsgálat által érintett időszak első felében.

A GVH álláspontja illeszkedik az időközben lefolytatott nemzetközi eljárások megállapításaihoz, hogy a paritásos kikötések teljes körű – azaz valamennyi értékesítési csatornára kiterjedő – használata korlátozhatja a piaci versenyt az árak standardizálásával és a belépési korlátok növelésével. A koncentráltnak tekinthető magyar piacon ez különösen aggályos lehet. A teljes körű paritásos klauzulák alkalmazása nem jár olyan jellegű és mértékű hatékonysági előnyökkel, illetve fogyasztói jólétet növelő hatással, amely indokolná az egyes értékesítési csatornák közötti verseny teljes korlátozását az egyes szálláshelyeket tekintve.

A nagyobb nemzetközi online szállásközvetítők (Booking.com, Expedia) 2015-ben a magyar piacon is szűkítették az árparitási kikötés hatályát. Ennek következtében egy szállásközvetítő a jövőben csak azt kötheti ki, hogy a szálláshely a saját honlapján feltüntetett feltételeknél ne adjon kedvezőtlenebb feltételeket a szállásközvetítőnek. A paritási kikötés ugyanakkor nem terjed ki más szállásközvetítőre, illetve a többi foglalási csatornára (telefon, fax, e-mail stb.), azaz lehetőség lesz arra, hogy a szálláshely engedményeket adjon.

A GVH álláspontja szerint a szűkített paritás alkalmas megoldás lehet a piaci probléma megoldására – figyelembe véve a potyautazás veszélyét is. A szűkített paritás lehetőséget teremt a szálláshelyek számára, hogy egyes értékesítési csatornákon eltérő árazási stratégiát alkalmazhassanak, valamint a szállásközvetítők számára, hogy akciókat hirdessenek jutalékuk terhére, és az árakban is versenyezzenek egymással.

Az online szállásközvetítői piac legnagyobb magyar tulajdonban álló szereplője, a Szallas.hu jelezte a GVH-nak az ágazati vizsgálat jelentéstervezetének publikálása után, hogy áttér a szűkített paritás alkalmazására – követve a nemzetközi szereplőket. Ezzel valamennyi nagyobb szereplő gyakorlatában megjelenik a szűkített paritás alkalmazása, ami remélhetőleg befolyásolja a kisebb piaci részesedésű szereplők magatartását is. E változások fényében a GVH idén nem tervez beavatkozást a piaci folyamatokba, de nem zárja ki, hogy később megteszi, ha a körülmények nem a verseny erősödése irányába hatnak.

A GVH – az Európai Versenyhálózat Monitoring munkacsoport tagjaként – az ágazati vizsgálat lezárása után is nyomon követi a piaci folyamatok alakulását.

A vizsgálati jelentés teljes terjedelmében és további információk a GVH honlapján érhetők el.

Budapest, 2016. június 8.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban