Nyomtatható verzió PDF formátumban

Új eljárás a Yellow Pages-ügyben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2007. április 12-én a Fővárosi Ítélőtábla ítéletének megfelelően fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése tárgyában új versenyfelügyeleti eljárást indított a GTE Yellow Pages Kiadó Magyarország Kft. ellen.

A Gazdasági Versenyhivatal 2001. június 19-én, Vj-107/2001. számon a GTE Yellow Pages Kiadó Magyarország Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése tárgyában versenyfelügyeleti eljárást indított. A versenyfelügyeleti eljárás során a GVH jogsértést állapított meg az "első országos telefonkönyv" állítás vonatkozásában, és ezen magatartás további folytatását megtiltotta. A kifogásolt magatartás csekély tárgyi súlya miatt az eljárás alá vont vállalkozással szemben a bírság kiszabását a GVH mellőzte. A Versenytanács a "nincs többé szükség megyei telefonkönyvekre" kitételt nem tartotta jogsértőnek, így az arra vonatkozó eljárást megszüntette.

A bírósági felülvizsgálat során a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a GVH határozata nélkülözte a ténybeli és jogi megalapozottságot. A versenyhatóság ugyanis nem tett eleget a tényállás tisztázási és indokolási kötelezettségének akkor, amikor a "nincs többé szükség megyei telefonkönyvekre" kitételt nem találta megtévesztőnek, valamint akkor, amikor a jogsértés csekély súlyára való tekintettel a bírság kiszabását mellőzte egyéb indokolás nélkül.

A fentiekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla a GVH határozatát hatályon kívül helyezte, és a Gazdasági Versenyhivatalt új eljárásra kötelezte. Ennek megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal az új eljárást a fentieknek megfelelően 2007. április 12-én megindította.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-70/2007.

Budapest, 2007. június 18.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu