Nyomtatható verzió PDF formátumban

Gyógyszerészeknél járt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2007. június 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete, a Védőoltást Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége ellen, mivel felmerült annak gyanúja, hogy a felek, illetve tagjaik által megvalósított folyamatos információszolgáltatás tartalmi vonatkozásai sérthetik a Tpvt. 11. § előírásait.

Az eljárás megindításának előzménye egy bejelentés volt, amely alapján a GVH alapos és részletes előzetes vizsgálódást folytatott le az abban foglalt tényállási elemek tisztázása céljából. Az előkészítő munka során a GVH saját adatgyűjtése révén jutott olyan információk birtokába, amelyek a felek által megkötött megállapodás alapján zajló folyamatos információszolgáltatásról és áramlásról szóltak. Ennek tartalmi vonatkozásai felvetették a Tpvt. vonatkozó előírásai megsértésének lehetőségét, amelyet az előzetes vizsgálódás alapján a GVH nem tudott egyértelműen kizárni. Ezért a GVH szükségesnek tartotta, hogy egy versenyfelügyeleti eljárás keretében tárja fel részletesen a tényállást, és annak alapján megállapíthassa, vagy kizárhassa a versenyjog megsértését.

Az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárás alá vont vállalkozások bármilyen versenyellenes magatartást elkövettek, ugyanakkor nem is vetíti előre az eljárás végkifejletét.A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.

Budapest, 2007. június 18.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu