Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás a DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-116/2008. ügyszámon eljárást indított a DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. szeptember 9-én a DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 8-10. §-aiban foglalt fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy 2008. év folyamán az eljárás alá vont számos üzletében bankkártyával történő vásárláskor a vevők számláit azok számlavezető bankjai több esetben a vételáron felül - az eljárás alá vont elszámoló bankjának váltása miatti időszakos, átállási nehézségekből eredő - árfolyam különbözettel is megterhelték, amiről az eljárás alá vont vásárlóit nem tájékoztatta.

Mivel a hiányolt tájékoztatás az eljárás alá vont teljes üzlethálózatát érinthette az átállás időszakában, illetve azt megelőzően és követően is, a versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont 2008. évi, 2008. szeptember 1-je előtti teljes, fogyasztói árakra vonatkozó kommunikációs gyakorlatára.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. szeptember 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu