Nyomtatható verzió PDF formátumban

Utóvizsgálat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-141/2007. ügyszámon utóvizsgálati eljárást indított annak megállapítására, hogy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) teljesítette-e kötelezettségvállalásait.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásban 2008. augusztus 8-án hozott Vj-141/2007/45. sz. végzésében - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 75. §-ának (1) bekezdése alapján - kötelezettségeket írt elő az OFFI számára.

A Versenytanács kötelezte az eljárás alá vontat, hogy a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítse alábbi vállalásait.

  • A fordítások elkészítésére vonatkozó 30 napos alaphatáridőt az alábbiak szerint módosítja:

    • rövidebb (10 oldalt meg nem haladó) fordítás esetén az alaphatáridő az iratok fordítására és azok hitelesítésére 30 napról 15 napra változik.

    • A sürgősségi felár a fentiek alapján csak a 10 oldalt meghaladó iratok esetében marad fenn, és ennek összege egységesen 25 %.

    • Az árjegyzék a fentiek alapján az alábbiak szerint módosul: sürgősség csak 10 oldal feletti okiratoknál 25 %.

  • Az Ügyviteli Szabályzatában átvezeti az új vállalási határidőket, és a közület és a lakosság vonatkozásában egységes pótlékolási rendszert alkalmaz.

  • A vállalt új határidőkről és az egységes pótlékolási rendszerről kifüggesztett árjegyzék és az Internet útján informálja a fogyasztókat.

A versenytörvény vonatkozó rendelkezése értelmében a GVH köteles utóvizsgálatot folytatni annak megállapítása érdekében, hogy a kötelezettségvállalást az eljárás alá vont teljesítette-e. Ha az eljárás alá vont az előírt kötelezettséget nem teljesítette, a GVH Versenytanácsa bírságot szab ki.

Budapest, 2008. október 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu