Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Szigetvári Phathológia Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-136/2008. ügyszámon eljárást indított a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Kft. ellen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. október 21-én a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 21. §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Kft. a Szigetvár Városi Kórházat kezelő Egészségügyi Kft-vel a kórház területén található patológiai/boncoló helyiség bérletére, és a patológiai/boncolási feladatok ellátására bérleti és együttműködési megállapodást kötött. A GVH észlelte, hogy a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Kft. e megállapodáson alapuló (a kórházi elhunytak kezelése, kiadása kapcsán tanúsított) magatartása egyes versenytársak kiszorítását eredményezheti a temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán.

Az eljárás alá vont ezzel valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 21. §-át, különösen annak

i) pontját, mely szerint tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen a piacra lépést más módon indokolatlanul akadályozni, vagy a már piacon levő vállalkozást gazdasági erőfölényes helyzettel visszaélve kiszorítani.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. november 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu