Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás az Allianz Bank Zrt.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-137/2008. ügyszámon eljárást indított az Allianz Bank Zrt.-vel szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

az Allianz Bank Zrt. ellen. Az eljárás a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló

1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 8-10. §-aiban, az ezt követő időszak esetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-ainak rendelkezéseiben foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt indult.

A bank tájékoztatásaival kapcsolatosan kérdéses, hogy 17%-os kamat ígéretével népszerűsítette Allianz HozamMix megnevezésű terméket. Ugyanakkor nem minden esetben ismertetett megfelelően, hogy a 17%-os kamatot

  • az Allianz Bank Zrt. csak a fix kamatozású betéti rész után, az első kamatperiódusra fizeti meg,

  • az ügyfélnek pedig egy befektetési egységekhez kötött életbiztosításra vonatkozó szerződést is meg kell kötnie, amely esetében 17%-os mértékű hozam nem garantált és hosszabb időre kötelezi el magát az ügyfél.

A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. november 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu