Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a TELEINFO MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-153/2008. ügyszámon eljárást indított a TELEINFO MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. november 24-én a TELEINFO MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. §-ában, illetve a törvény mellékletének 21. pontjában, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 10. §-ában foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy a TELEINFO MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2008 szeptembere óta postai úton számlaleveleket küld az általa megkeresett fogyasztóknak és üzletfeleknek, melyekben különböző összegek befizetését követeli a Telefonkönyvben prioritás alapján elhelyezett adatok közzétételéért. Az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott számlalevél összetéveszthetőségig hasonlít a MATÁV jogutódjával, a Magyar Telekom Nyrt.-vel telefonkönyvek kiadására szerződéses jogviszonyban álló MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 89.) által alkalmazott számlalevélhez, így a megkeresett fogyasztók és üzletfelek az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft.-t azonosítják, mint számlakiküldő társaságot, melynek következtében téves átutalásokat kezdeményeznek.

Az eljárás alá vont által alkalmazott számlalevél valószínűsíthető megtévesztésre való alkalmasságához hozzájárulnak az alábbi körülmények:

  • ______

    a számlalevél első oldalán nem szerepel az eljárás alá vont vállalkozás cégneve,

  • a számlalevél első oldalán szereplő "Telefonkönyv" megjelölés - mely az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. védjegye - ugyanolyan formátumban kerül feltüntetésre, mint amilyen az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. által kiadott Telefonkönyv borítóján,

  • a számlalevélen az eljárás alá vont vállalkozás székhelyeként az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. korábbi székhelye (2040 Budaörs, Szabadság u. 117.) kerül feltüntetésre.

Továbbá az eljárás alá vont vállalkozás a megküldött számlalevelekkel azt a látszatot kelti, mintha egy már korábban létrejött szerződéses jogviszony alapján bocsátaná ki a számlát.

A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. január 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu