Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a GEKKO Garden Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-60/2009. ügyszámon eljárást indított a GEKKO Garden Kft. ellen a versenykorlátozó megállapodások tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2009. május 8-án versenyfelügyeleti eljárást indított a komplex képességfejlesztő játszóházi szolgáltatások piacán tevékenykedő GEKKO Garden Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 11. §-ában foglalt versenykorlátozó magatartások tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a GEKKO Garden Kft. (a továbbiakban: GEKKO) által alkalmazott franchise szabványszerződések több olyan klauzulát (pl. vertikális árrögzítés, versenytilalom) tartalmaznak, melyek valószínűsíthetően sértik a Tpvt. 11. §-át, amely szerint -[t]ilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki.- Tekintettel arra, hogy a GEKKO kiterjedt franchise hálózattal rendelkezik, ezért nem kizárható, hogy az általa alkalmazott szabványszerződések egyes klauzulái önmagukban és/vagy együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy versenykorlátozó hatással bírjanak.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. május 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu