Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-110/2009. ügyszámon eljárást indított a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. ellen megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. augusztus 28-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás 2009 májusában több országos mezőgazdasági szakmai folyóiratban (Magyar Mezőgazdaság, AgroNapló, AgrárUnió, MezőHír) közzétett egy, a 2008. évi kisparcellás kukorica-kísérletek eredményeinek összehasonlítását tartalmazó szakmai cikket. A sajtócikk alapjául egy tanulmány szolgál, amelyet H L készített az eljárás alá vont megbízásából.

A GVH a rendelkezésre álló adatok alapján elvégzett közgazdasági elemzésre tekintettel valószínűsíti, hogy a megjelent cikk torzítottan ismerteti a H L által készített tanulmányt, és olyan megállapításokat tartalmaz, amelyek a tanulmányban nem szerepelnek, illetve amelyekre vonatkozó következtetések a tanulmányból nem vonhatók le.

Az eljárás a 2009. május 1-jétől az eljárásindítás napjáig közzétett sajtócikkekre terjed ki.

A Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. ezzel a magatartásával valószínűsíthetően megvalósította a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12.§-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu