Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az OTP ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-129/2009. ügyszámon eljárást indított az OTP Bank Nyrt. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának a Vj-56/2006. számú eljárásban megállapított megsértése miatt bírságösszeg megállapítása tekintetében.

A GVH 2009. október 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított az OTP Bank Nyrt. (OTP) ellen. A GVH Versenytanácsa 2006. október 3-án a VJ-56/2006. számú ügy kapcsán hozott határozatában megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2003. októberétől egyes piaci tájékoztatásaiban fogyasztó-megtévesztésre alkalmasan közölte, hogy hitelkártya termékeit a fogyasztó -akár 45 napig kamatmentesen használhatja- és az eljárás alá vonttal szemben 100.000.000 Ft bírságot szabott ki.

Az eljárás alá vont a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetében kérte elsődlegesen a határozat megváltoztatását, annak megállapítását, hogy jogsértést nem követett el, továbbá másodlagosan a véleménye szerint eltúlzott mértékű bírság mérséklését. A Fővárosi Bíróság a keresetet elutasította.

A fenti kérelmét fenntartva az elsőfokú bíróság döntése ellen fellebbezett az OTP, és másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint a jogsértést ugyan elkövette, de a GVH határozatát a szankció indokolása körében hiányosnak találta, mivel a Tpvt. 78. §-ának (3) bekezdése szerinti szempontokat követő értékelést nem tükrözte. Előbbiek folytán a bíróság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 253. §-ának (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a GVH határozatát a bírságösszeg tekintetében hatályon kívül helyezte, és a GVH-t e körben új eljárásra utasította.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Kfv.IV.37.380/2008/7. számú ítéletével a Fővárosi Ítélőtábla fenti ítéletét hatályában fenntartotta.

A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. november 27.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu