Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Polstyl Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-72/2010. ügyszámon eljárást indított a Polstyl Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. július 27-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Polstyl Kft-vel szemben, mert az általa üzemeltetett Best Bútor üzlethálózat Havanna system termékcsaládja minden tagjának (9 db) a 2010. márciusi "Best Bútor hálózat" reklámújságban 20 % kedvezménnyel feltüntetett ára azonos az év elején akció nélkül alkalmazott árával.

A fentiek alapján a magasabb ár a kedvezményes (akciós) ár alkalmazását közvetlenül megelőző időszakban csak ésszerűtlenül rövid ideig érvényesült, amely által a feltüntetett magasabb ár nem minősíthető az akciót megelőző időszak jellemző árának.

A Polstyl Kft. a fentiekben ismertetett gyakorlatával valószínűsíthetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt magatartásával az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésébe ütköző magatartást valósított meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. szeptember 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Zenisek Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu