Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-8/2011. ügyszámon eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. február 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt-vel (Aldi) szemben, mert az általa forgalmazott termékek nagy részét "Magyar minőség" felirattal látja el, mely nemzeti színű háttér előtt kiemelten jelenik meg az áruházi polccímkéken, televíziós reklámokban, reklámkiadványokban, utcai plakátokon. Ezen túlmenően internetes oldalain "Magyar minőség" menüpontot működtet, mely alatt 4-féle termékcsoporthoz (hűtött termékek, gyorsfagyasztott termékek, italok, egyéb termékek) tartozóan számos termék megjelenik.

A -Magyar minőség- szlogennek a magyar nemzeti színekkel való együtt alkalmazása - valószínűsíthetően tévesen - azt a látszatot keltheti a fogyasztóban, hogy magyar terméket vásárol, annak ellenére, hogy egyes ilyen szlogennel hirdetett termékek ugyan Magyarországon nyerték el végső formájukat, ám a termékek előállításához használt alapanyagok egyes esetekben valószínűsíthetően nem magyar eredetűek.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fogyasztók felé megjelenített, a "Magyar minőség" szlogent tartalmazó összes kereskedelmi gyakorlatának vizsgálatára 2010. január 1-jétől az ügyindítás napjáig.

Fenti magatartásával az Aldi a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bc) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. március 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu