Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Reckitt Benckiser Magyarország Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-51/2011. ügyszámon eljárást indított a Reckitt Benckiser Magyarország Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. június 30-án versenyfelügyeleti eljárást indított Reckitt Benckiser Magyarország Kft-vel szemben, mert a Calgon vízkőképződést megelőző termékkel kapcsolatban - 2010-ben közzétett reklámjaiban - valószínűsíthetően azt sugallja, hogy az ecet helyett érdemesebb Calgont használni a vízkő kialakulásának megelőzésére, mivel az ecet használata ellenére a mosógép elromolhat, akár még rozsdásodást is okozhat a mosógépben. Ezzel szemben a Calgon használata megbízható védelmet jelent a vízkőképződés ellen, és a mosógép élettartamát is megnöveli.

Fenti magatartásával a Reckitt Benckiser Magyarország Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-ában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont által reklámozott Calgon vízkőoldó terméket 2010 január 1-jétől az ügyindítás napjáig hirdető valamennyi kereskedelmi kommunikáció vizsgálatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. július 11.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu