Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Henkel Magyarország Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-54/2011. ügyszámon eljárást indított a Henkel Magyarország Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. július 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított Henkel Magyarország Kft-vel szemben a MaxSan fertőtlenítő hatású tisztítószercsalád termékeivel kapcsolatos reklámállításai miatt. A vállalkozás 2011-ben televíziós reklámokban, magazinokban és az Interneten közzétett hirdetéseiben valószínűsíthetően azt sugallta, hogy a háztartási hipó nem véd hosszú távon a baktériumok ellen, a baktériumok gyorsan újraszaporodhatnak, ezzel szemben a MaxSan termékkel végzett fertőtlenítés 48 órás védelmet jelent a baktériumok ellen, elpusztítja a baktériumok 99%-át és megakadályozza az újraszaporodásukat, valamint klór nélkül biztosít hosszú távú védelmet a baktériumok ellen.

Fenti magatartásával a Henkel Magyarország Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-ában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont által reklámozott MaxSan tisztítószercsalád tagjait hirdető valamennyi kereskedelmi gyakorlatának vizsgálatára 2011 január 1-jétől az ügyindítás napjáig.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. július 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu