Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-56/2011. ügyszámon eljárást indított a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011 július 13-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft-vel szemben, mert a Reduce Fat Fast termék népszerűsítésére szolgáló kommunikációs anyagokban valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozott állítást alkalmazott a termék hatásosságával, valamint annak használatától várható eredményével kapcsolatban.

Fenti magatartásával a Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. feltételezhetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bg) pontjában foglalt rendelkezéseket, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás Reduce Fat Fast elnevezésű termék forgalomba hozatala óta alkalmazott teljes kereskedelmi kommunikációjára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. július 27.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu