Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Opten Informatikai Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-85/2011. ügyszámon eljárást indított az Opten Informatikai Kft-vel szemben megtévesztő reklám tilalmának és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. november 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Opten Informatikai Kft-vel (Opten Kft.) szemben, mert az OptiJUS elnevezésű elektronikus adatbázis-kezelő népszerűsítése keretében alkalmazott összehasonlítást tartalmazó tájékoztatások nem tárgyilagosak, egyes állítások a termék jellemző tulajdonságai tekintetében megtévesztésre alkalmasak.

A fenti magatartásával az Opten Kft. valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. § (2) bekezdésének b) pontját, 12. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont OptiJUS termékének a 2011. évben a jelen ügyindítás napjáig tartó időszakban történő népszerűsítésével összefüggő valamennyi reklám vizsgálatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. december 2.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu