Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-89/2011. ügyszámon eljárást indított a PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. november 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított a PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel szemben, mert a 2011. április 1-jétől alkalmazott kereskedelmi gyakorlatában nem megfelelően tüntette fel az egyes szolgáltatási csomagjai árát, mivel a fogyasztó által igénybevett hírközlési berendezés miatt, havi 250 Ft használati díjjal többet számláz a fogyasztóknak. Számlázási gyakorlata során pedig 2011. év augusztusától nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el, mivel egy olyan díjat alkalmaz, amelyet korábban nem alkalmazott, annak ellenére, hogy lehetősége lett volna, illetve amelynek pontos összege, még az Általános Szerződési Feltételekből sem állapítható meg, annak alkalmazásáról pedig csak a számlalevélből értesülhettek a fogyasztók.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3

Budapest, 2011. december 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu