Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Telenor Magyarország Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-93/2011. ügyszámon eljárást indított a Telenor Magyarország Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. november 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Telenor Magyarország Zrt-vel szemben, mert az ING Biztosító Zrt-vel kötött stratégiai együttműködés keretében a fogyasztóknak felkínált ingyenes 120 perc beszélgetést biztosító ajándék SIM kártyához kapcsolódó szolgáltatás, nevezetesen a Praktikum Ász Expressz csomag lényeges feltételeiről valószínűsíthetően nem nyújtott megfelelő tájékoztatást.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a Telenor Magyarország Zrt. és az ING Biztosító Zrt. között létrejött stratégiai együttműködés keretében megvalósuló szolgáltatás (Praktikum Ász Expressz csomag) lényeges feltételeiről nyújtott tájékoztatáshoz kapcsolódó teljes kereskedelmi gyakorlatra.

A fenti magatartással a Telenor Magyarország Zrt. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

6. § (1), illetve 7. § (1) bekezdéseiben foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. december 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu