Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a JLM PowerLine Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-96/2011. ügyszámon eljárást indított a JLM PowerLine Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. december 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a JLM PowerLine Kft-vel szemben, mert a "BioTech USA Pink Fit Easy" termékcsomagra vonatkozóan a "YOUR BODY" című ingyenesen terjesztett magazinban, az általa terjesztett szórólapokon, országos óriásplakát kampány keretében, valamint a www.pinkfit.hu internetes oldalon olyan testtömeg-csökkenés mértékére vonatkozó állításokat tett közzé, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy azt a benyomást keltsék a termék használatával, hogy könnyedén, különösebb megerőltetés nélkül jelentős mértékű fogyás érhető el.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont által "BioTech USA Pink Fit Easy" termékcsomaggal összefüggésben 2011. január 1. napja óta alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartásával a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bg) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. január 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu