Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az ACN Communication Hungary Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-101/2011. ügyszámon eljárást indított az ACN Communication Hungary Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. december 23-án versenyfelügyeleti eljárást indított az ACN Communication Hungary Kft-vel szemben, mert a vállalkozás képviselői eladásösztönző gyakorlatuk során 2011 május 9-étől kezdődően a fogyasztókat megtévesztő módon az INVITEL Távközlési Zrt. ügynökeinek adták ki magukat.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 13. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. február 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu