Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-89/2012. ügyszámon eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. november 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt-vel (Magyar Telekom) szemben, mert a gázszolgáltatás vonatkozásában kínált díjkedvezmény népszerűsítése során - figyelemmel a kínált szolgáltatás felhasználási sajátosságaira - valós tényt olyan módon jelenített meg, amely feltételezhetően alkalmas volt arra, hogy megtévessze a fogyasztót árelőny meglétéről, és ezáltal olyan ügyleti döntés meghozatalára késztette, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

A Magyar Telekom ügyfeleinek jogosultsági szinttől függően 5, illetve 8 %-kal csökkentett díjú földgázszolgáltatást kínált 2011. február 4. és 2012. szeptember 1. között. Majd a 2012. szeptember 1-től megváltozott Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzatának Függelékében található Kedvezményszabályzata miatt az Energia Start kedvezmény mértéke 5%-ról 3%-ra, az Energia Extra kedvezmény mértéke 8%-ról 5%-ra csökken. A Magyar Telekom ezen magatartásával vélhetőleg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mert

  • a 2011. szeptember 1-jét követően az Energia Start, illetve Energia Extra kedvezményre szerződött ügyfelei 5, illetve 8 %-os kedvezményre voltak jogosultak, azonban ezt csak korlátozott ideig tudták igénybe venni, valamint

  • a 2011. szeptember 1-je és 2012. április 1-je között az Energia Start kedvezményre szerződött ügyfeleivel szemben, akik az 5 %-os kedvezményt csak akkor vehették igénybe, ha az energiaszolgáltatásra irányuló szerződés megkötésekor vezetékes vonalukra 12 hónapos hűségidőt vállaltak, viszont a kedvezményt nem érvényesíthették legalább 12 hónapon keresztül.

A Magyar Telekom fenti magatartásával vélhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállást, amellyel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. december 1.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu