Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a TV Brands Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-93/2013. ügyszámon eljárást indított a TV Brands Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz reklámozására vonatkozó szabályok feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. november 25-én versenyfelügyeleti eljárást indított a TV Brands Kft-vel szemben, mert a Reduline36 elnevezésű termékének népszerűsítése során egyes kereskedelmi kommunikációjában

  • nem tüntette fel a gyógyászati segédeszköz termékkategóriáját,

  • a terméket fogyókúra és erőfeszítés nélküli, rövid idő alatt elérhető tartós súlycsökkenésre ajánlja, amely valószínűsíthetően nincs összhangban a gyógyászati segédeszköz használati útmutatójában foglaltakkal,

  • nem alkalmaz egyértelmű felhívást a gyógyászati segédeszköz használati útmutatója megismerésének szükségességére.

  • megtévesztésre alkalmas tájékoztatást közöl a termék természetességére vonatkozóan.

Fenti magatartásával a TV Brands Kft. valószínűsíthetően egyrészt megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 17. § (1) bekezdésének a), d), e) és f) pontjaiban foglaltakat, másrészt megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) pontjában, így különösen a ba) alpontjában foglaltakat, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. december 10.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu