Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-92/2013. ügyszámon eljárást indított az Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH november 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft-vel (Actavis Hungary Kft.) szemben, mert a Hobiot Stop elnevezésű terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációban valószínűsíthetően

  • a terméknek gyógyhatást tulajdonított,

  • a terméket olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek,

  • megtévesztésre alkalmas állításokat tett közzé a termék egyediségére, így különösen annak meghatározott összetevőjére, illetve a termék esetében alkalmazott kettős bevonatra, valamint a termék hatásmechanizmusára vonatkozóan, illetve

  • megtévesztő tájékoztatást adott a termék termékkategóriájára vonatkozóan.

A fenti magatartásával az Actavis Hungary Kft. valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdése b) pontjában, és 10. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában, a 6. § (1) bekezdése b) pontjában, így különösen annak bg) és bj) alpontjaiban foglaltakat, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013.december 12.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu