Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Ítélőtábla a mozikartell ügyben hozott jogerős ítéletet

A Fővárosi Ítélőtábla a 2006. április 26-án tartott tárgyalásán hozott jogerős ítéletében megállapította, hogy a Budapest Film Kft., az Intercom Rt., a Ster Century Magyarország Kft. és az UCICE Kft. a versenytörvény által szigorúan tilalmazott összehangolt magatartást tanúsítottak, amikor a Mammut, az Eurocenter, a Lurdy Ház, a Duna Plaza, a Campona, a Westend, és a MOM Park bevásárló központokban általuk üzemeltetett mozikban 2002. április 25-én mozijegy áraikat egységesen, ugyanolyan összeggel emelték meg. A Fővárosi Ítélőtábla ezen ítéletével a Fővárosi Bíróság ítéletét erősítette meg, mely utóbbi a fenti vállalkozásoknak a GVH jogsértést megállapító határozata elleni keresetét elutasította. A GVH 2002. november 17-én hozott határozatában a vállalkozások összehangolt magatartásáért a Budapest Film Kft.-re 37 millió Ft, az Intercom Rt.-re 83 millió Ft, a Ster Century Magyarország Kft.-re és az UCICE Kft.-re egyetemlegesen 83 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A négy vállalkozás még nem fizette be a kirótt versenyfelügyeleti bírságokat.

GVH által korábban lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgya annak megállapítása volt, hogy 2002. április 25-én a Budapest Film Kft., az Intercom Rt., a Ster Century Magyarország Kft. és az UCICE Kft. által a Mammut, az Eurocenter, a Lurdy Ház, a Duna Plaza, a Campona, a Westend és a MOM Park bevásárló központokban üzemeltetett mozikban 2002. április 25-én egységesen, ugyanolyan összeggel végrehajtott mozijegyár emelése a versenyjog által szigorúan tilalmazott összehangolt magatartásnak minősül-e.

A GVH-nak abban kellett állást foglalnia, hogy a kifogásolt magatartás a piacon érvényesülő külső körülmények kizárólagos hatásának volt-e tulajdonítható vagy az csak a Budapest Film Kft., az Intercom Rt., a Ster Century és az UCICE Kft. versenyjogsértő összehangolt magatartásának eredménye volt.

A bizonyítékok között szerepelt az a tény, hogy nagyon sok részadat azonossága vagy hasonlósága volt megállapítható, ezenkívül korábban árkövető magatartást folytattak, azaz a piacon megjelenő magasabb versenytársi árat követték leghamarabb egy hét elmúltával, továbbá volt olyan, a piacon tevékenykedő versenytárs, amely - az áremelésre kínálkozó 2002. április 25-i lehetőséget kihagyva - egyáltalán nem emelte árait. Az is bizonyítékul szolgált, hogy a Budapest Film Kft. és az Intercom Rt. képviselői az áremelés lehetőségével kapcsolatban két ízben is telefonbeszélgetést folytattak egymással, amelynek célja nyilatkozataikból, valamint egy további írásbeli bizonyítékból körvonalazható volt.

A GVH a kizárólagosan ható külső körülményekre és egyéb bizonyítékokra hivatkozó egyik védekezést sem fogadta el, mert azok álláspontja szerint nem okozhatták az árak ilyen fokú egyöntetűségét.

A fentiek alapján a GVH a vállalkozások jogellenes magatartásáért a Budapest Film Kft.-re 37 millió Ft, az Intercom Rt.-re 83 millió Ft, a Ster Century Magyarország Kft.-re és az UCICE Kft.-re egyetemlegesen 83 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A bírság kiszabásánál abból indult ki, hogy a 2002. évi budapesti multiplex üzemeltetésből számított nettó árbevételből mekkora összeg keletkezett a kifejezett jegyárbevételből azokban a mozikban, amelyekben az ügyfelek a versenyjogsértőnek minősített áremelést megvalósították. Súlyosító körülményként került értékelésre, hogy a vállalkozások a budapesti multiplex mozik többségében legalább egy hónapra megszüntették egymás között a kiemelten védett árversenyt, amely piacot 2002-ben együttesen 95%-ban uralták.

A GVH fent ismertetett határozata ellen mind a négy eljárás alá vont vállalkozás felülvizsgálattal fordult a Fővárosi Bírósághoz, amely azonban elutasította a keresetüket. A Fővárosi Ítélőtábla a négy vállalkozásnak a Fővárosi Bíróság ítélete ellen benyújtott fellebbezését nem tartotta megalapozottnak, s ily módon helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Ez végső soron azt jelenti, hogy a GVH Versenytanácsa határozatában helyesen állapította meg a Budapest Film Kft., az Intercom Rt., a Ster Century Magyarország Kft. és az UCICE Kft. közötti versenyjogsértő összehangolt magatartást.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-70/2002.

A bizonyítékok között szerepelt az a tény, hogy nagyon sok részadat azonossága vagy hasonlósága volt megállapítható, ezenkívül korábban árkövető magatartást folytattak, azaz a piacon megjelenő magasabb versenytársi árat követték leghamarabb egy hét elmúltával, továbbá volt olyan, a piacon tevékenykedő versenytárs, amely - az áremelésre kínálkozó 2002. április 25-i lehetőséget kihagyva - egyáltalán nem emelte árait. Az is bizonyítékul szolgált, hogy a Budapest Film Kft. és az Intercom Rt. képviselői az áremelés lehetőségével kapcsolatban két ízben is telefonbeszélgetést folytattak egymással, amelynek célja nyilatkozataikból, valamint egy további írásbeli bizonyítékból körvonalazható volt.

A GVH a kizárólagosan ható külső körülményekre és egyéb bizonyítékokra hivatkozó egyik védekezést sem fogadta el, mert azok álláspontja szerint nem okozhatták az árak ilyen fokú egyöntetűségét.

A fentiek alapján a GVH a vállalkozások jogellenes magatartásáért a Budapest Film Kft.-re 37 millió Ft, az Intercom Rt.-re 83 millió Ft, a Ster Century Magyarország Kft.-re és az UCICE Kft.-re egyetemlegesen 83 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A bírság kiszabásánál abból indult ki, hogy a 2002. évi budapesti multiplex üzemeltetésből számított nettó árbevételből mekkora összeg keletkezett a kifejezett jegyárbevételből azokban a mozikban, amelyekben az ügyfelek a versenyjogsértőnek minősített áremelést megvalósították. Súlyosító körülményként került értékelésre, hogy a vállalkozások a budapesti multiplex mozik többségében legalább egy hónapra megszüntették egymás között a kiemelten védett árversenyt, amely piacot 2002-ben együttesen 95%-ban uralták.

A GVH fent ismertetett határozata ellen mind a négy eljárás alá vont vállalkozás felülvizsgálattal fordult a Fővárosi Bírósághoz, amely azonban elutasította a keresetüket. A Fővárosi Ítélőtábla a négy vállalkozásnak a Fővárosi Bíróság ítélete ellen benyújtott fellebbezését nem tartotta megalapozottnak, s ily módon helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Ez végső soron azt jelenti, hogy a GVH Versenytanácsa határozatában helyesen állapította meg a Budapest Film Kft., az Intercom Rt., a Ster Century Magyarország Kft. és az UCICE Kft. közötti versenyjogsértő összehangolt magatartást.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-70/2002.

Budapest, 2006. május 2.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu