Nyomtatható verzió PDF formátumban

Bírság és kötelezettségvállalás

Megtévesztő módon tájékoztatta az UniCredit Bank Hungary Zrt. "HVB Megtakarítás", illetve "UniCredit Megtakarítás" elnevezésű termékeinek betéti kamatáról a fogyasztókat, ami miatt egymillió forint bírságot kell fizetnie - döntött a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ugyanezen termékek betéti és befektetési jellemzőinek nem megfelelő bemutatása kapcsán ugyanakkor nem állapított meg jogsértést a versenyhatóság. Az UniCredit ugyanis vállalta, hogy kártalanítja ügyfeleit, valamint tájékoztató kampányt indít a fogyasztói tájékozottság és tudatosság fejlesztése érdekében.

A GVH 2007 nyarán indított eljárást az UniCredit ellen, mert észlelte, hogy a pénzintézet 2007 januári televíziós reklámjaiban, valamint 2007. február, márciusi időszakban sugárzott rádió- és televízió reklámjaiban valószínűleg a fogyasztókat megtévesztő módon hirdeti "HVB Megtakarítás", illetve "UniCredit Megtakarítás" nevű termékeit. A versenyhatóság vizsgálata megállapította, hogy a bank egyes reklámjaiban nem, illetve nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy a betéti rész kiemelkedő kamata csak három hónapig jár, azt követően viszont az alacsonyabb szintű, általános betéti kamatot fizet a megtakarításra. A nem pontos tájékoztatás miatt az UniCreditnek egymillió forint bírságot kell fizetnie.

Eredetileg a GVH azt is vizsgálta, hogy az UniCredit megfelelően mutatta-e be a hirdetett termékek betéti és befektetési jellemzőit. Végül azonban az eljárást ebben a tekintetben a GVH jogsértés megállapítása nélkül, végzéssel megszüntette, mivel a bank olyan kötelezettségeket vállalt, amelyek alkalmasak a felmerült versenyjogi kifogások orvoslására. Az UniCredit vállalásai:

I. A fogyasztók kártalanítása:

Az UniCredit minden olyan ügyfelének, aki a reklámkampány idején, illetve annak lezárulta után 30 nappal igénybe vette a "HVB Megtakarítás" vagy az "UniCredit Megtakarítás" nevű termékek valamelyikét:

  • Minden költség nélkül lehetővé teszi, hogy a termékre vonatkozó szerződést az esetlegesen megtévesztett ügyfelek egyoldalúan felmondják.

  • Lehetővé teszi, hogy a szerződéses időszakra járó betéti és befektetési hozamhoz az ügyfelek hozzájussanak, a felmondáshoz kötődő veszteség nélkül.

  • A betét futamidejének negyedik hónapját követő hónap 15. napjáig betétfeltörést végrehajtó ügyfelek számára a feltört betétek esetén megfizeti a 12%-os kamattal számolt időarányos kamatösszeget az első három hónapos kamatperiódust követő periódus kezdetének napjától a feltörés napjáig tartó időszakra.

A bank az érintett ügyfélkört a GVH végzésének kézhezvételét követő 30 napon belül levélben értesíti. Az érintett ügyfeleknek aztán az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetőségük a kártalanítás igénybevételére.

II. A kombinált termékekkel kapcsolatos fogyasztói tájékozottság javítása:

Az UniCredit a GVH által vizsgált termék tekintetében, az általános fogyasztói tájékozottság és tudatosság fejlesztése céljából, a termékjellemzők érdemi és informatív bemutatása érdekében, tájékoztatásokat tesz közzé. Ennek keretében bemutatja a bankbetétek és a befektetési alapok közötti különbségeket, külön kiemelve a kockázati szintre, a befektetés időtartamára, a hozzáférhetőségre vonatkozó jellemzőket. Ismerteti a kombinált betéti-befektetési megtakarítási konstrukciók értelmezéséhez szükséges paramétereket, kiemelve milyen fontos ezen jellemzők alapos vizsgálata a fogyasztók számára.

A kötelezettségként vállalt tájékoztatásoknak a következő kérdésekre kell választ adniuk:

  • Milyen különbségek vannak - elsősorban a kockázatok, a futamidő és a hozzáférhetőség terén - a bankbetétek és a tőkebefektetések között? Mit kell mérlegelnie a fogyasztónak, mielőtt választ közülük?

  • Milyen jellemzőket kell feltétlenül ismerniük az ügyfeleknek a kombinált megtakarítási formák valós értékének megítéléséhez?

  • Mi jellemző a kedvezményes kamatozású és az azt követő időszakra?

  • Milyen kockázatai vannak a befektetési alapoknak, és milyen hozamok érhetőek el velük? Mindez mennyi idő alatt és milyen díjak fejében érhető el?

  • Mi a különbség a kamat és a hozam között? A hozam esetében milyen összefüggés van a futamidő és a likviditás között?

A tájékoztatásokat az UniCredit több csatornán keresztül juttatja el a fogyasztókhoz. A rádiók és televíziók számára öt részből álló miniprogramot készít, amelyek sugárzására 2008. áprilisában és májusában kerül sor. A bank a nyomtatott sajtóban a GVH eljárásban vizsgált reklámkampánnyal megegyező méretű és jellegű hirdetés-sorozatot tesz közzé a 2008. április-májusi időszakban. A bank internetes honlapjának használata tekintetében ugyancsak a versenyhatóság által vizsgált kampányban tanúsított magatartását követve jár el. A honlapján a tájékoztatást 2008. április 1-től legalább 2008. július 31-ig teszi elérhetővé a fogyasztók számára.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-118/2007.

Budapest, 2008. február 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu