Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-118/2007/20.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az UniCredit Bank Hungary Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást az UniCredit Bank Hungary Zrt. "HVB Megtakarítás", illetve "UniCredit Megtakarítás" elnevezésű termékei betéti és befektetési jellemzőinek a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó módon való bemutatása tekintetében megszünteti, egyben kötelezi az UniCredit Bank Hungary Zrt-t, az alábbi kötelezettségvállalásainak teljesítésére.

I. A kombinált termékről szóló tájékoztatás tekintetében

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a vizsgált termék - illetve az ahhoz hasonló befektetési-betéti konstrukció, mint termékjellemző - tekintetében, az általános fogyasztói tájékozottság és tudatosság fejlesztése céljából, a termékjellemzők érdemi és informatív bemutatása érdekében tájékoztatásokat tesz közzé. Ennek keretében bemutatja a bankbetétek és a befektetési alapok közötti különbségeket, a kockázati szintre, a befektetés időtartamára, a hozzáférhetőségre vonatkozó jellemzők külön kiemelésével, valamint a kombinált betéti-befektetési megtakarítási konstrukciók értelmezéséhez szükséges paramétereket, kiemelve ezek megvizsgálásának fontosságát.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a kötelezettségként vállalt tájékoztatásokat a következő tartalmi rendező elvek egyensúlyát biztosítva alakítja ki:

 • a bankbetétek és tőkebefektetések különbségei alapján - elsősorban a kockázatok, a futamidő és a hozzáférhetőség terén - a tájékozott egyéni mérlegelés szükségessége;

 • a kombinált megtakarítási formák valós értékítélethez szükséges jellemzőinek bemutatása;

 • a kedvezményes kamatú és az azt követő időszak jellemzése;

 • a befektetési alapok jellemző kockázatainak és hozamesélyeinek, valamint ezek tartammal és díjakkal való összefüggéseinek ismertetése;

 • a kamat és a hozam különbségeinek, a hozam esetén a futamidő és a likviditás összefüggéseinek bemutatása.

A vállalt tájékoztatások megjelenési körének meghatározása során az UniCredit Bank Hungary Zrt. a jelen versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált reklámkampányok fogyasztói elérését alapul véve jár el. Az egyes reklámozási csatornák esetében ez a következők figyelembe vételével valósul meg:

 • Az audiovizuális médiában bemutatandó tájékoztatások megjelenési körének meghatározását illetően az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ún. post-buy mérés alapján, a vizsgált reklámkampányokban elért GRP mutató alapul vételével jár el. Ezen szempont alapján öt részből álló sorozatokat (ún. miniprogramokat) állít elő, és sugároztat 2008. április és május hónapokban. Az utolsó érintett tájékoztatás megjelenését követő 30 napon belül a tájékoztatások fogyasztói elérési mutatószámának (GRP-nak) megállapítását független auditáló céggel elvégezteti.

 • Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a nyomtatott sajtóban a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált reklámkampányok médiamixével azonos megjelenéssel biztosítja az azonos elérést. A tájékoztatásokat 2008. április-májusi időszakban teszi közzé.

 • Az UniCredit Bank Hungary Zrt. internetes honlapjának használata tekintetében a vizsgált kampányban tanúsított magatartását követve jár el. A honlapján a tájékoztatást 2008. április 1-től legalább 2008. július 31-ig teszi elérhetővé a fogyasztók számára.

II. A fogyasztói kompenzáció tekintetében

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. mindazon ügyfelei tekintetében, akik a vizsgált reklámkampány időszakában és az annak lezárultát követő harminc nap során az eljárás tárgyát képező terméket - "HVB Megtakarítás" és "UniCredit Megtakarítás" - igénybe vették:

 • Minden költség így a befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó 2% visszaváltási jutalék - nélkül lehetővé teszi, hogy a termékre vonatkozó szerződést az esetlegesen megtévesztett ügyfelek egyoldalúan felmondják.

 • Lehetővé teszi, hogy a szerződéses időszakra járó betéti és befektetési hozamhoz az ügyfelek hozzájussanak, a felmondáshoz kötődő veszteség - így a kamatperióduson belüli betétfeltörés miatti veszteség - nélkül.

 • A betét futamidejének negyedik hónapját követő hónap 15. napjáig betétfeltörést végrehajtó ügyfelek számára a feltört betétek esetén megfizeti a 12%-os kamattal számolt időarányos kamatösszeget az első három hónapos kamatperiódust követő periódus kezdetének napjától a feltörés napjáig tartó időszakra.

A fogyasztói kompenzációra vonatkozóan az érintett ügyfélkört az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél megadott értesítési címre küldött tértivevényes, személyre szóló - a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül kiküldött - levélben értesíti. Az érintett ügyfeleknek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül ad lehetőséget a kompenzáció igénybevételére.

A végzéssel szemben a közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.