Nyomtatható verzió PDF formátumban

Katódsugárcső gyártó kartellt vizsgál a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Samsung SDI Co. Ltd, a Samsung SDI Germany GmbH, a Samsung SDI Magyarország Zrt., a Thomson TDP sp. Z.o.o., az LG Philips Displays Czech Republic s.r.o., az LP Displays, Chunghwa Pictures Tubes (UK) Ltd, a Chunghwa Picture Tubes Ltd, a Daewoo Orion S.A., a Daewoo Electronics Global HQ, a Daewoo Electronics European HQ, az MT Picture Display Germany GmbH, a Matsushita Global HQ, a Matsushita European HQ vállalkozások ellen versenyfelügyeleti eljárást indított.

A vállalkozások a rendelkezésére álló adatok szerint a katódsugárcsövek (beleértve a színes képcsöveket és a színes képernyő csöveket is) gyártása és forgalmazása tekintetében az európai piacra vonatkozóan összehangolták a magatartásukat 1995 és 2007 között. A versenykorlátozó magatartás a GVH szerint az érzékeny piaci információk (árak, értékesítési mennyiségek, kereslet, kapacitáskihasználás) cseréjére; az árak rögzítésére, a piaci részesedések, a fogyasztók és az értékesítési mennyiségek felosztására, a kibocsátás korlátozására valamint a termelés és a kapacitás koordinációjára és csökkentésére vonatkozhatott. A vállalkozások kialakították az együttműködés szervezeti rendszerét és működési mechanizmusát is.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján alaposan feltehető, hogy az európai és az ázsiai vállalkozásoknak az európai piacra vonatkozó egyeztetései Magyarországra is kiterjedtek 1995-től 2007-ig. A magyar piacra vonatkozó egyeztetések feltehetően az európai egyeztetések szerves részét képezték. A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. azért került az eljárásba bevonásra, mert a vizsgálni kívánt időszakban Magyarországon gyártott és értékesített katódsugárcsövet, és feltehetően részese volt az anyavállalatok közötti egyeztetésnek.

Az EU piacán az Európai Bizottság vizsgálatot folytat, ami Magyarország 2004. májusi csatlakozása után automatikusan kiterjed a magyar piac vizsgálatára. Mivel azonban a kartell a feltételezések szerint ezt megelőzően is működött Magyarországon, a GVH jogosult a 2004. május 1. előtti időszakot vizsgálni.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-45/2008.

Budapest, 2008. május 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu