Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/45/2008.
Iktatószám:
Vj/45/2008/641.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Morley Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Trade Center, Madách Imre utca 13-14.) által képviselt SAMSUNG SDI Co. Ltd. (428-5 Gongse-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 446-577, Dél-Korea), SAMSUNG SDI Germany GmbH (Ostendstrasse 1-14, 12459 Berlin, Németország), és SAMSUNG SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. „felszámolás alatt” (2132 Göd, Ipar telep hrsz. 6901),

 • a Matarits Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Bank u. 6. II/9.) által képviselt Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd. (1127, Hopin Rd. Padeh City, Taoyuan, Taiwan, 334, R.O.C),

 • a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) által képviselt Koninklijke Philips N.V. (Breitner Center HBT 17.04, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Hollandia),

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt LG Electronics, Inc. (LG Twin Towers 128 Yeoi-daero, Yoongdeungpo-gu Seoul 150-721, Dél-Korea),

 • az LG Philips Displays Holding B.V. (5651 CA Eindhoven, Zwaanstraat 2a, Hollandia),

 • az LG Philips Displays Czech Republic s.r.o. (Olomoucka street 306, PO Box 48, 75301 Hranice, Csehország); értesítési cím: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Villányi u. 47.) valamint Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.) a CTP Invest spol.s.r.o. (Olomoucka street 306, PO Box 48, 75301 Hranice, Csehország) képviseletében,

 • a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Toshiba Corporation (1-1, Shibaura 1 - Chome, Mintao-ku, Tokyo 105-8001, Japán),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály. 12.) által képviselt Panasonic Corporation (1006 Kadoma, Kadoma City Osaka 571-8501 Japán) és MT Picture Display Co. Ltd. (1-15 Matsuo-cho, Kadoma City Osaka 571-8504 Japán),

 • az MT Picture Display Germany GmbH (Fritz-Müller Strasse 112, 73730 Esslingen, Németország), valamint

 • a dr. P. T. ügyvéd (CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő u. 14-18.) által képviselt Technicolor SA (Rue Jeanne d’ Arc, 1-5 92130 Issy-les-Moulineaux, Franciaország) és Thomson Technicolor Polska sp. z.o.o (PL-05-500 Piaseczno, 65 A ul Julianowska, Lengyelország)

eljárás alá vontak ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • a Samsung SDI Co. Ltd. a SAMSUNG SDI Germany GmbH-val és a SAMSUNG SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt.-vel egyetemlegesen 1998. október 28. és 2004. április 30. között,

 • az LG Philips Displays Holding B.V. 2001. július 5. és 2004. április 30. között,

 • a Technicolor SA pedig 1999. március 25. és 2004. április 30. között

versenykorlátozó célú, a színes televízió képcsövek árának közvetlen és közvetett rögzítése, a vevők és piacok felosztása, a kapacitások korlátozása, az árakra, termelésre, értékesítésre vonatkozó nem nyilvános stratégiai információk megosztása révén megvalósított egységes, folyamatos és komplex jogsértést tanúsítottak.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel a Technicolor SA-val szemben 303.000.000 Ft (azaz háromszázhárommillió forint) összegű versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács az LG Philips Displays Holding B.V.-vel valamint a Samsung SDI Co. Ltd., a SAMSUNG SDI Germany GmbH és a SAMSUNG SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. „végelszámolás alatt” eljárás alá vontakkal szemben a bírság kiszabását mellőzi.

A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított harminc napon belül kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.