Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal eljárásait érintő, 2012 elején hatályba lépő változások

2012 januárjától, illetve februárjától több változás is történik a GVH eljárásaira, így különösen az összefonódások engedélyezése iránti eljárásokra vonatkozó szabályokban.

A legjelentősebb változás, hogy 2012. február 1-jétől megújul az összefonódások engedélyezése iránti kérelem űrlapja. A kérelem benyújtására szolgáló űrlap 2011 nyarán megkezdett felülvizsgálatának eredményeként - amelynek része volt két nyilvános konzultáció is - a GVH jelentősen átalakította az űrlapot, amely 2011. december 21-től a Hivatal honlapján is elérhető. Az új űrlapot - összhangban a Tpvt. 2012. február 1-jén hatályba lépő módosításaival - a 2012. február 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni. Az űrlaphoz kapcsolódóan a GVH egy részletes útmutatót is közzétett. Emellett a Gazdasági Versenyhivatal - az összefonódás engedélyezése iránti kérelem kitöltésének segítése, a GVH eljárása hatékonyságának és eredményességének biztosítása érdekében - 2012. február 1-jétől valamennyi potenciális kérelmező számára átlátható és előre rögzített keretek között biztosít lehetőséget a kérelem benyújtása előtt előzetes egyeztetésre. Az előzetes egyeztetésre vonatkozó tájékoztató szintén elérhető a honlapon.

2012. január 1-jétől változnak a GVH összefonódás engedélyezése iránti eljárásáért fizetendő díjra vonatkozó szabályok, így a 2012. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelemre induló összefonódás-engedélyezési eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj valamennyi eljárási költséget magában foglalja. Fontos hangsúlyozni, hogy a díj mértéke a jelenleg hatályos szabályokhoz képest nem változott, csupán a szabályozás egyértelművé vált a tekintetben, hogy e díjat igazgatási szolgáltatási díjnak kell tekinteni, aminek folytán ugyanakkor bizonyos részletszabályok is változnak. Így a bonyolultabb megítélésű ügyekben fizetendő további tizenkétmillió forint díjat nem az ügyet lezáró döntés után, hanem az eljáró versenytanácsnak az eljárás teljes körűvé nyilvánításáról hozott döntésének közlésétől számított nyolc napon belül kell majd befizetni, ennek hiányában az eljárást meg kell szüntetni. Hasonlóképpen változás, hogy a kérelem visszavonása esetén a már megfizetett teljes összeg fele (a teljes körű eljárás esetén fizetendő díj megfizetése után összesen nyolc millió forint) jár vissza.

Összhangban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) módosításával (2011. évi CLXXIV tv.), a versenytörvény egyéb eljárási szabályai is számos ponton módosulnak 2012. február 1-jén. A módosítások alapvetően a Tpvt. és a Ket. rendelkezései közötti összhang javítását, illetve a Ket. módosításához igazodóan a Tpvt. szükséges kiigazítását szolgálják elsősorban a külföldre kézbesítés, a jogorvoslati szabályok és a végrehajtási szabályok körében.

A 2012 elején hatályba lépő változásokról részletesebben a GVH honlapján tájékozódhat.

Budapest, 2011. december 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu