Nyomtatható verzió PDF formátumban

Teljesítette kötelezettségeit a MédiaLog

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábbi eljárásában (Vj-40/2008) kötelezettségek előírásával engedélyezte a Ringier Kft., a Népszabadság Zrt., és a Sanoma Zrt. irányításszerzését a MédiaLog Zrt. felett. A kötelezettségek teljesítését a Hivatal utóvizsgálatban ellenőrizte.

A Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségként írta elő az irányításszerző vállalkozásoknak, hogy közös irányítási jogaik révén biztosítsák, hogy a MédiaLog

  • az általa nyújtott előfizetéses lap- és magazinterjesztés szolgáltatást minden azt igénybe venni kívánó félnek azonos feltételekkel (diszkriminációmentesen) nyújtja; valamint

  • a fenti szolgáltatását igénybevevő ügyfelektől tudomására jutott, azok üzleti titkát képező információkat mások részére (ideértve a kérelmezőket is) nem teszi hozzáférhetővé.

A GVH az utóvizsgálatban beszerzett adatok alapján megállapította, hogy a MédiaLog szolgáltatását valamennyi ügyfele részére versenysemlegesen nyújtotta, az Általános Szerződési Feltételekben és az annak részét képező tarifarendszerben foglaltak szerint; attól eltérő kedvezményeket az alapító kiadóknak nem biztosított.

A MédiaLog emellett biztosította, hogy minden ügyfele (ideértve az alapító kiadókat is) csak saját üzleti titkaihoz, saját előfizetőinek személyes adataihoz fér hozzá. Ennek keretében a MédiaLog biztonságos, jelszóval védett, ügyfelenként izolált számítástechnikai rendszert működtet, munkavállalói pedig az ügyfelekkel közösen kialakított adatvédelmi, adatfeldolgozási szabályzat alapján járnak el.

A fentiekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal az utóvizsgálatban megállapította, hogy a vizsgált időszakban a MédiaLog megfelelően teljesítette a kötelezettségeket. A kötelezettségek továbbiakban történő teljesítésének ellenőrzésére a GVH újabb utóvizsgálati eljárást indíthat.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu