Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-40/2008/011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Ringier Kiadó Kft. , Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt ., a Sanoma Budapest Kiadói Zrt ., kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. Budapest és a MédiaLog Logisztikai Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy

  • a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen, és rajta keresztül

  • a kérelmezők közös közvetett irányítást szerezzenek

a MédiaLog Logisztikai Zrt. felett.

A Versenytanács kötelezettségként előírja, hogy a kérelmezők közös irányítási jogaik révén - az általuk a határozat Melléklete szerint vállalt tartalommal - biztosítsák, hogy a MédiaLog Logisztikai Zrt.:

  • az általa nyújtott előfizetéses lap- és magazinterjesztés szolgáltatást minden azt igénybevenni kívánó félnek azonos feltételekkel (diszkriminációmentesen) nyújtsa; valamint

  • a fenti szolgáltatását igénybevevő ügyfelektől tudomására jutott, azok üzleti titkát képező információkat mások részére (ideértve a kérelmezőket is) nem teszi hozzáférhetővé.

A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.