A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Euro Telemarketing s.r.o a Maxilift és a Stem Cell Therapy termékeit olyan ránctalanításra, több évnyi fiatalodásra vonatkozó és egyéb ígéretekkel hirdette, amely állítások valóságtartalmát nem tudta igazolni, továbbá a vállalkozás megtévesztő árkommunikációt folytatott. A jogsértés elkövetéséért 30.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A Euro Telemarketing s.r.o 2013 áprilisától 2014 márciusáig a Maxilift és a Stem Cell Therapy termékeit kommunikációs kampány keretében reklámozta, az alábbi főüzenetek megfogalmazásával:

1. gyors, azonnali hatás,

2. több évnyi fiatalodás ígérete,

3. hatás időbeli észlelhetősége, fenntartása,

4. sejtképződés serkentése,

5. ránctalanítás ígérete,

Emellett a termékek reklámjaiban számos alkalommal megjelentek a „Most csak”, a „most” kifejezések, erősítve az érdeklődő fogyasztókban azt az érzést, hogy a termék csak rövidebb ideig érhető el kedvezményes áron.

A GVH megállapította, hogy a Euro Telemarketing s.r.o által

 • becsatolt kutatási anyagok nem feleltek meg a klinikai vizsgálatokkal szemben támasztott kritériumoknak, így nem voltak alkalmasak arra, hogy a vizsgált hirdetésekben közzétett központi üzenetek valóságát alátámasszák,
 • megjelenített eredeti alapáron a termékek nem kerültek értékesítésre, így a fogyasztó a hirdetett kedvezményt valójában nem érte el, hiszen a kedvezményes ár volt a termék alapára.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

 • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben elhúzódott,
 • a teljes kereskedelmi gyakorlat a jogsértő kommunikációra épült a rádióreklámok kivételével
 • a jogsértéssel érintett termék bizalmi jellegű.

A fentieken túl a GVH Versenytanácsa a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

A GVH hangsúlyozza, hogy ha egy vállalkozás kozmetikai termékének népszerűsítése során valamely kedvező tulajdonságának hatását százalékosan (vagy más hasonló módon) kívánja bemutatni, akkor ezt oly módon kell tennie, hogy

 • a vizsgálati eredmény nem nyugodhat izolált esetismertetéseken, véletlenszerű tapasztalatokon, olyan beszámolókon, amelyek nélkülözik a tudományos értékeléshez szükséges feltételeket és eszközöket,
 • a vizsgálatba bevont személyek tekintetében a minta kellő nagysággal és reprezentativitással bírjon,
 • a mintavétel módja legyen megfelelő,
 • a vizsgálatra normál, a mindennapi használattól nem eltérő körülmények között kerüljön sor,
 • a fogyasztó előtt világosan ismert legyen, hogy egy reklámban hivatkozott vizsgálati eredmény egy szubjektív vagy egy objektív hatékonysági vizsgálat eredménye-e.
 • a reklámállítások teljesen összhangban legyenek a vizsgálati eredményekkel és a vizsgálat lefolytatásának körülményeivel,
 • az állítás valóságnak való megfelelését a vállalkozásnak a reklám közzétételének időpontjában tudnia kell bizonyítania.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/104/2013.

Budapest, 2014. december 11.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban