A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 50.000 forint eljárási bírságot rótt ki a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületére (SZAKOE), mert a szervezet állásfoglalást tett közzé honlapján a versenyfelügyeleti eljárásban érintett autósiskolák adatkérő végzésekre adandó válaszainak befolyásolására.

A GVH 2013. november 29-én indított eljárást a SZAKOE-val és az E-Educatio Információtechnológia Zrt.-vel szemben, mert észlelte, hogy a SZAKOE etikai szabályzatában minimálárakat határozott meg a gépjárművezetői oktatásra az autósiskolák és a szakoktatók számára, illetve előírta az árak betartását valamennyi szerződő partnerének. A SZAKOE e magatartásával feltételezhetően megsértette a versenytörvény versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

A GVH a vizsgálat keretében adatszolgáltatásra kötelező végzést küldött ki mind a SZAKOE-nak, mind több, közúti gépjárművezetői képzést nyújtó szervezetnek, azonos kérdésekkel. Ezt követően a SZAKOE állásfoglalást tett közzé a honlapján, amelyben – a kérdésekre válaszolva – kifejtette az autósiskolák számára követendő álláspontját, így kísérletet tett a GVH által megkeresett autóiskolák válaszainak befolyásolására.

A SZAKOE állásfoglalásának közzétételét a GVH a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló magatartásként értékelte, mivel annak célja nyilvánvalóan a GVH akadályozása volt a tények feltárásában, így az eljárásban lehetővé vált, hogy a SZAKOE érdekei érvényesüljenek. A GVH hangsúlyozza, hogy ez súlyos eljárási jogsértésnek minősül. A GVH szigorúan fellép minden olyan magatartás ellen, amely a valós tényállás felderítésének meghiúsítására irányul, abban az esetben is, ha érdekképviseleti szervek tanúsítanak ilyen magatartást hivatkozva érdekvédelmi szerepükre.

A GVH a jogsértés súlya, valamint felróhatósága – a magatartás szándékos és tevőleges volta – ellenére a lehető legkisebb mértékű eljárási bírságot szabta ki a SZAKOE vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai miatt.

A GVH döntésével szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/97/2013., amely eljárás a GVH Versenytanácsánál folyamatban van.

Budapest, 2015. március 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban