Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
38.Kpk.46.218/2014/5.

A dr. B. G. Ügyvédi Iroda dr. B. G. ügyvéd (1117 Budapest, Alíz u. 1. B. épület III. em.) által képviselt Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete (2030 Érd, Tekercselő u. 17.) kérelmezőnek,- Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) kérelmezett ellen a kérelmezett által hozott Vj/97-85/2013. számú közigazgatási hatósági végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási nemperes eljárásban a bíróság meghozta a következő

V é g z é s t :

A bíróság a kérelmező felülvizsgálati kérelmét elutasítja.

Az eljárási illetéket a Magyar Állam viseli.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s :

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.