A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Nielsen Közönségmérés Kft. (Nielsen) kötelezettségvállalásait, amelyeknek megfelelően a jövőben egyrészt transzparensen határozza meg adatbázisai árát és az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket, illetve új (nézettségi adatbázisát és adatkezelő szoftverét elkülönítő) csomagstruktúrát hoz létre, másrészt engedélyezi ügyfeleinek, hogy harmadik felet bízzanak meg az adatbázisok kezelésével és feldolgozásával.

A GVH a Nielsennel szemben indított eljárásában a televíziós nézettségi adatokat elemző szoftverek piacát vizsgálta a 2012 januárja és 2014 júniusa közötti időszakban.

A vizsgálat megállapította, hogy a Nielsen

1. kiszorító hatású kedvezményrendszert alkalmaz adatbázisai és szoftverei értékesítésekor, hiszen a kiegészítő szolgáltatást nyújtó versenytársak még akkor sem tudnak versenyezni a nézettségi adatbázispiac monopolszereplőjének csomagajánlatával, ha adatkezelő szoftvereik egyébként hatékonyan működnek, és a fogyasztói igényeket a Nielsennél jobban kielégítő szolgáltatást nyújtanak;

2. a szerződésekben megjelenő adatvédelmi kikötésekkel korlátozza az általa előállított televíziós nézettségi adatok elemzését külső, független szoftverrel.

A GVH a Nielsen vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy

  • átalakítja adatbázisai szoftverrel együtt történő értékesítésének árkedvezményeit;

  • értékesíti adatbázisait az általa fejlesztett Arianna szoftver nélkül is;

  • külön árat és külön árengedményt alkalmaz mind az adatbázis, mind a szoftver esetében, ha az Arianna szoftverrel együtt értékesíti adatbázisait;

  • csak akkor és annyiban módosítja az Arianna szoftver árát, amennyiben azt a szoftver piaci értékének esetleges változása, illetve a versenyképes árazás indokolja az egyes ügyfélkörökben;

  • feltétel nélkül engedélyezi ügyfeleinek külső szoftverfejlesztő társaságok megbízását az adatbázisok szoftveres kezelésével és feldolgozásával, ha az adatok nem kerülnek át a szoftverfejlesztő birtokába a szoftveres adatkezeléskor;

  • bizonyos feltételek mellett engedélyezi ügyfeleinek, hogy külső szoftverfejlesztő társasággal kezeltessék és dolgoztassák fel az adatbázisok adatait olyan esetekben is, ha az adatok átkerülnek a szoftverfejlesztő birtokába a szoftveres adatkezeléskor.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek megfelelő védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és az ellene szóló körülményeket, és minden ügyben egyedi mérlegelés alapján dönti el, hogy a közérdek védelmét a kötelezettségvállalás elfogadása vagy a jogsértés megállapítása és a magatartás esetleges szankcionálása biztosítja-e jobban.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a fenti vállalások elfogadásával hatékonyan biztosítható a közérdek védelme, felszámolható mindkét azonosított versenyprobléma, így megszűnik a feltételezett jogsértő állapot.

A vállalások elfogadása mellett a GVH többek között az alábbi körülményeket értékelte:

  • a kötelezettségvállalással rövid időn belül, 2016. január 1-jétől megszűnik a Nielsen adatbázisaihoz való hozzáférés korlátozásából eredő, esetleges versenyjogi aggály, ami egyúttal elősegíti a nézettségi adatokat kezelő szoftverek hatékony fejlesztését, így hozzájárul a versenyhez fűződő közérdek egy lényeges körülményének érvényesüléséhez.

  • a kötelezettség megfelel az ellenőrizhetőség követelményének.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/59/2013.

Budapest, 2015. december 1.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban