Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhatósági eljárás áramszolgáltatók ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2007. április 3-án a Budapesti Elektromos Művek Nyrt., az ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft., az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., az ÉMÁSZ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft., a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt, a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., valamint az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indít.

A GVH észlelte, hogy a közvilágítási piacon mind a hat magyarországi áramszolgáltató az úgynevezett -passzív elemek- üzemeltetéséért, karbantartásáért, használatáért díjat számít fel a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló GKM rendelet szerinti közvilágítási árszabáson vételező fogyasztók kivételével minden más árszabáson vételező fogyasztónak. Az eljárás alá vont elosztói tevékenységet folytatók díj iránti igényének jogossága megalapozottsága kérdéses, úgyszintén felmerül a díj esetlegesen indokolatlanul magas volta is. Felmerül továbbá, hogy az eljárás alá vontak diszkrimináltak a közvilágítási tarifán vételező és minden egyéb, így a közvilágítási szolgáltatást a szabad piacról beszerző fogyasztók között és a passzív elem üzemeltetéséért, karbantartásáért, használatáért díjat kizárólag az utóbbiaktól kértek. Ezen, kizsákmányoló típusú visszaélések mellett harmadsorban saját magukat, illetve a közvilágítási piacon szintén aktív leányvállalataikat (illetve tulajdonosi körbe tartozó leányvállalatokat) előnyben részesíthették a független közvilágítási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal szemben korlátozva ezzel a piaci versenyt.

Az eljárás alá vont vállalkozások elosztóhálózata, valamint a közvilágítás céljára szolgáló eszközök és berendezések (aktív, illetve passzív) összességében gyakorlatilag lefedik a teljes magyarországi, a közvilágítás céljára igénybe vehető hálózatot és eszközt. A versenyfelügyeleti eljárásban a vizsgálat mind kizsákmányoló, mind versenykorlátozó típusú visszaélések vizsgálatára kiterjed. A kifogásolt piaci magatartások jellegük miatt súlyosan korlátozhatják a piaci versenyt, a verseny fejlődését. Abban az esetben is, amennyiben az indokolatlanul magas díj vagy a közvilágítási piaci versenytársak közötti diszkrimináció vagy a saját tulajdonú leányvállalat előnyben részesítése csupán egy vagy nem az összes elosztó saját monopol piacán történt meg, még ekkor is fennáll annak a kereskedelemre gyakorolt hatása Európai Közösség (EK) - magyar relációban. Tekintettel arra, hogy a közvilágítás piacán bármely vállalkozás megjelenhet, a fent leírt versenykorlátozó típusú erőfölényes piaci magatartás megnehezítheti a más tagállambeli versenytársak számára a piacra való belépést, hatással lehet az EK-magyar tagállamok közötti kereskedelemre, az EK-ból történő szolgáltatás nyújtás szabadsága sérülhet, a vállalkozások számára nem azonos feltételek torzíthatják a tőkeáramlás szabadságát. Minden olyan visszaélés, amely nehezebbé teszi a nemzeti piacra történő bejutást, érzékelhető hatással van a kereskedelemre. További jelentős tényező, hogy a vizsgált magatartás olyan szabályozási környezetben értelmezhető, amelyben a szabályozott és monopol piaci tevékenység (hálózat) és a piaci verseny (közvilágítási szolgáltatás) összekapcsolódik. A fentiek alapján vélelmezhető, hogy az eljárás alá vont feltételezett gyakorlata hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a feltételezett jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A törvény szerint az eljárás lefolytatására biztosított időtartam 180 nap, amely legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-56/2007.

Budapest, 2007. június 18.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu