Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-56/2007/073.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a(z)

  • Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Budapest, ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft . Budapest, Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Miskolc, ÉMÁSZ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft. Miskolc,

  • Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Szeged, DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft . Szeged,

  • E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g Győr,

  • E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs és

  • E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen

eljárás alá vontakkal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.