Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral szemben

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-137/2007. ügyszámon utóvizsgálati eljárást indított az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral szemben a korábbi kötelezettségvállalása szerintiek teljesítése ellenőrzésére.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. szeptember 22-én a Bauhaus Szakáruházak Bt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 8-10. §-aiban foglalt fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral szemben 2008. október 20-án utóvizsgálatot indított a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a a pénztárnak a Vj-137/2007. számú versenyfelügyeleti eljárásban vállalt kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében.

A GVH a 2008. május 26-án kelt, Vj-137/2007/30. számú végzésével az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárnak a Tpvt. 8-10. §-aiban foglalt tilalmába ütköző magatartása vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárást megszüntette, és egyben kötelezte az eljárás alá vontat a Tpvt. 75. §-ának (1) bekezdése alapján az érintett fogyasztói kör kárpótlására, az általános fogyasztói tájékozottság és tudatosság fejlesztésére és a tájékoztatási struktúra jövőbeli átalakítására vonatkozó (a végzés mellékletében részletesen ismertetett) kötelezettségvállalásainak teljesítésére.

Budapest, 2008. november 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu