Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult Ferencz Istvánné egyéni vállalkozóval szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-44/2010. ügyszámon eljárást indított Ferencz Istvánné egyéni vállalkozóval szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. május 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított Ferencz Istvánné egyéni vállalkozóval szemben, mert a rendelkezésre álló információk alapján a "BankLine Franchise" szolgáltatását népszerűsítő kereskedelmi gyakorlat valószínűsíthetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseibe ütközik az alábbiak szerint.

A "BankLine Franchise" ingatlanértékesítési lehetőséget hirdetett - részben a "BankLine Franchise" általi vétel - ígéretével, ugyanakkor nagyszámú ingatlanra vonatkozó szerződéskötés ellenére egy ingatlan sem került megvételre vagy értékesítésre.

Egy esetben sem azonosítható, hogy a "BankLine Franchise" maga szándékozott volna ingatlant vásárolni (akár készpénzért vagy egyéb fizetési mód révén), és így a "BankLine Franchise" általi vétel ígérete valószínűsíthetően megtévesztő, az ingatlanukat eladni kívánó fogyasztók részére azon téves ígéretet hordozhatta, hogy közvetlenül és készpénzért értékesíthetik ingatlanukat.

A "BankLine Franchise" honlapján ismertette, hogy befektetőknek kiajánlják az ingatlanokat, de nem tért ki arra, hogy a 18.000 Ft-os felmérési díjon felül további, értékbecslési díjat számít fel.

Több ingatlan értékesítésének sikertelenségét követően is még nagyszámú fogyasztóval kötöttek szerződést, ami - minimálisan - felmérési díj megfizetését jelentette. Így az Fttv. 3. §-ának (2) bekezdése szerinti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósult meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, május 17.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu