Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az AQUA-PLASTECH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-31/2011. ügyszámon eljárást indított az AQUA-PLASTECH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. március 31-én versenyfelügyeleti eljárást indított az AQUA-PLASTECH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (Aqua Plastech Kft.) szemben, mert a hirdetéseiben közzétett állítások szerint az általa forgalmazott Nanna Sportph>10 funkcionális lúgos víz fogyasztása egészségre pozitívan hat:

"A sportolók táplálkozása nagy mennyiségű fehérjéket és szénhidrátokat igényel, aminek végelláthatatlan salakanyag képződés a következménye. A SportpH lúgos víz ezen salakanyag egy részét ionizálja és oldhatóvá teszi, aminek következtében távozik a szervezetből. Megemeli a vér pH értékét, ezáltal maximális mennyiségű oxigént tud felvenni, a fokozott fizikai igénybevételhez segítséget nyújtva."

"A SportpH lúgos víz ezen salakanyag egy részét ionizálja és oldhatóvá teszi, aminek következtében távozik a szervezetből, így méregteleníti a szervezetet ."

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fenti termék értékesítésére vonatkozó 2010. január 1-je és az eljárás kezdő időpontja közötti teljes tájékoztatási gyakorlatára, azaz valamennyi általa közzétett közlésre.

Fenti magatartásaival az Aqua Plastech Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bj) pontja szerinti tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, valamint ugyancsak megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éhf.) 10. § (3) bekezdésének megvalósításával az Éhf. 10. § (4) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. április 26.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu