Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/031-57/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

  • a Darabos János ügyvezető által képviselt Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hajdúsámson),

  • a Darabos János ügyvezető által képviselt Nanna Aqua Kereskedelmi Kft. (Hajdúsámson),

  • a Bereczki Réka ügyvezető által képviselt Braber 2009 Bt. (Szilvásvárad) és

  • Kanyó Károly egyéni vállalkozó (Tatabánya)

eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogsértést követett el, amikor 2010. július 1. és 2011. március 31. között a www.oxigenesviz.tlap.hu oldalon is elhelyezett linkről is elérhető www.meregtelenites-lugos-viz.hu oldalon azt állította, hogy a Nanna Sportph>10 funkcionális lúgos víz méregteleníti a szervezetet, mivel a salakanyag egy részét ionizálja és oldhatóvá teszi, aminek következtében távozik a szervezetből.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Kanyó Károly egyéni vállalkozó 2010 és 2011. március 31. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak, amikor az Aqua Plastech Kft. a www.oxigenesviz.tlap.hu oldalon is elhelyezett linkről is elérhető www.meregtelenites-lugos-viz.hu oldalon, a www.dsodawater.hu oldalon és az általa alkalmazott szórólapon, Kanyó Károly egyéni vállalkozó a www.muscleteam.hu oldalon valótlan egészségre gyakorolt hatást tulajdonítottak a Nanna Sportph>10 funkcionális lúgos víznek.

A Versenytanács a jogsértés megállapítása mellett megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását az Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Kanyó Károly egyéni vállalkozó vonatkozásában.

A Versenytanács az Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint bírságot szab ki.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

  • a Darabos János ügyvezető által képviselt Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4251 Hajdúsámson, Diósvár dűlő. 23/A.),

  • a Darabos János ügyvezető által képviselt Nanna Aqua Kereskedelmi Kft. (4251 Hajdúsámson, Diósvár dűlő. 23/A.),

  • a Bereczki Réka ügyvezető által képviselt Braber 2009 Bt. (3348 Szilvásvárad, Vasút u. 31., levelezési cím: 1133 Budapest, Pannónia 87, 6/24.) és

  • Kanyó Károly egyéni vállalkozó (2800 Tatabánya, Réti utca 51. 2/3.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a Braber 2009 Bt. és a Nanna Aqua Kereskedelmi Kft.-vel szemben a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.