Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Viva Natura World Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-6/2013. ügyszámon eljárást indított a Viva Natura World Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. január 18-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Viva Natura World Kft-vel szemben, mert az általa forgalmazott termékek egy részének népszerűsítése során olyan egészségre ható és gyógyhatásra utaló állításokat tett közzé, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, ezen túlmenően egy termék esetében pedig a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhetően nem rendelkeznek tudományos megalapozottsággal sem.

Fenti magatartásával a Viva Natura World Kft. valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, illetőleg ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdésében előírt tilalmat - figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv) 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. pontjában, a 6. § (1) bekezdésének b) pont bg) és bj) alpontjában, illetőleg a 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. január 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu