Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.050/2016/14.szám

A Fővárosi Törvényszék a dr. Piros Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Váci út 32. IV/3., ügyintéző: [...], valamint az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület (1021 Budapest, Budakeszi út 55./D „A” lph., ügyintéző:[...]) által képviselt Green Blood Funkcionális Élelmiszergyártó Kft. (2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. - hivatkozási szám: Vj/6/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi január hó 26. napján kelt 16.K.31.466/2014/37. számú ítélete ellen a felperes által 44., az alperes által 43. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán a 2017. évi február hó 22. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a felperes keresetét fennmaradó részében is elutasítja, egyebekben helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz egyszázezer) forint együttes első- és másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 60.000 (azaz hatvanezer) forint kereseti és 80.000 (azaz nyolcvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.