Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az ACN Communications Hungary Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-96/2013. ügyszámon eljárást indított az ACN Communications Hungary Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. november 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított az ACN Communications Hungary Kft-vel (ACN) szemben, mert az ACN és az érdekében, illetve javára eljáró egyes független képviselők

  • az ACN közvetítő-előválasztás szolgáltatását valószínűsíthetően azzal a látszattal ajánlották a fogyasztóknak, hogy a szolgáltatást - a valóságtól eltérően - az a vezetékes telefonhálózatot működtető szolgáltató nyújtja, akivel a fogyasztó előfizetői jogviszonyban áll;

  • olyan módon nyújtottak a közvetítő-szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő díjakról tájékoztatást, mely valótlan információt, illetve valós tényt megtévesztő, vagy megtévesztésre alkalmas módon tartalmazott,

  • olyan módon jelenítették meg az ACN által nyújtott közvetítő-szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást, mely tájékoztatás az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és jelentős információt elhallgatott, elrejtett, illetve homályos, érthetetlen, félreérthető, vagy időszerűtlen módon bocsátotta azokat a rendelkezésükre,

  • az ACN a szolgáltatásait értékesítő rendszert valószínűsíthetően akként építette ki és működteti, hogy az nem tesz eleget mindenben a szakmai gondosság követelményének.

Az ACN a fenti magatartásokkal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) melléklete 13. pontjában, az Fttv. 6. § (1) bekezdésének c) pontjában, az Fttv. 7. § és az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. december 12.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu