Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a LAJOS TRADE Kft-vel és Lajos Lászlóval szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-100/2013. ügyszámon eljárást indított a LAJOS TRADE Kft-vel és Lajos Lászlóval szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. december 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a LAJOS TRADE Kft-vel és Lajos Lászlóval szemben, mert a Sweet Dream alvásrendszer népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában olyan egészségre gyakorolt hatásokat jelenít meg, amelyek valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozottak.

A LAJOS TRADE Kft. és Lajos László a Sweet Dream alvásrendszer népszerűsítése során alkalmazott fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontjában - különös tekintettel annak bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013.december 16.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu